กิติเชษฐ์ เอสพีอาร์ ตัวเเทนจำหน่ายกระดาษทิชชู โคราช นครราชสีมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ ก่อตั้งเมื่อปี 2548 โดยคุณ ศิวพจน์ รัตนธาราเกียรติ ดำเนินธุรกิจมากว่า 19 ปีโดยเป็นตัวเเทนจำหน่ายสินค้า Kimberly Clark, Ecolab, Ocean Glass, MMK, FEST,ข้าวสารตราฉัตร, 3M, YNC, เครื่องขัดไทย,น้ำหอม Piexo,เครื่องทำน้ำแข็ง (กระดาษชำระ,กระดาษเช็ดมือ,น้ำยาทำความสะอาด,ฆ่าเชื้อโรค,กล่องข้าวเยื่อธรรมชาติ,แผ่นขัด,อุปกรณ์ทำความสะอาด) โดยให้บริการให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร ห้างร้าน สำนักงาน ออฟฟิศ ในพื้นที่ 7 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) , จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสุรินทร์ , จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดอุดร และ จังหวัดหนองคาย ด้วยทีมงานมืออาชีพและใส่ใจบริการลูกค้าและยินดีให้คำปรึกษา
สำนักงานใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้า

เป็นคู่ค้าที่ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

พันธกิจ (MISSION)

ห้างฯจะดำเนินธุรกิจโดยการคัดสรรและสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและจัดส่งมอบให้กับลูกค้า รวมทั้งการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าและผู้มีอุปการคุณมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นใน

1. ด้านสุขอนามัย

2. ด้านความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

4. ด้านความปลอดภัย

5. ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร